top of page

Platebni podminky

  • Nezávazná blokace po dobu 5 dnů bez poplatku

  • Uzavření rezervační smlouvy s poplatkem 200.000,- Kč do tří pracovních dnů s rezervační lhůtou 30 dnů

  • Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní

      a - zálohová platba ve výši 10% z kupní ceny ponížené o zaplacený rezervační poplatek do             deseti dnů od uzavření SBK

      b - zálohová platba ve výši 20%  kupní ceny do dvaceti dnů poté, co budoucí prodávající                 oznámí budoucímu kupujícímu dokončení základové desky

      c - zálohová platba ve výši 20%  kupní ceny do dvaceti dnů poté, co budoucí prodávající                 oznámí budoucímu kupujícímu dokončení skeletu stavby, tj. obvodového zdiva a střešní             konstrukce, bez výplně otvorů

      d - doplatek celé kupní ceny do dvaceti dnů poté, co budoucí prodávající oznámí                             budoucímu kupujícímu dokončení stavby do stavu shell & core

  • Uzavření kupní smlouvy

  • Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby na dokončovací práce

bottom of page